PZP a stret so zverou: Ako získať ochranu a čo robiť po nehode

Stret s divokou zverou pri jazde autom môže spôsobiť vážne škody na vozidle a zranenia jeho pasažierom. Preto je dôležité vedieť, ako vás môže povinné zmluvné poistenie (PZP) chrániť pred finančnými stratami v prípade takýchto nehôd a čo robiť po takomto strete. V tomto článku sa pozrieme na to, ako získať ochranu v rámci PZP a ako postupovať po nehode so zverou.

PZP a stret so zverou

PZP je základným poistením, ktoré pokrýva škody spôsobené iným účastníkom cestnej premávky. Avšak, ak chcete mať krytie pre škody spôsobené stretom so zverou, budete potrebovať havarijné poistenie alebo špeciálne rozšírenie krytia PZP. V závislosti od pojmov a podmienok poisťovne môže byť krytie pre škody spôsobené stretom so zverou limitované alebo podliehať určitým obmedzeniam.

Ako získať ochranu pre stret so zverou?

Pri výbere PZP a havarijného poistenia sa informujte o možnostiach krytia škôd spôsobených stretom so zverou. Môžete požiadať svoju poisťovňu o pridanie tohto krytia do vášho existujúceho poistenia alebo vybrať novú poisťovaciu zmluvu, ktorá zahŕňa ochranu pre takéto prípady. Pri porovnávaní ponúk rôznych poisťovní nezabudnite brať do úvahy nielen cenu, ale aj rozsah krytia a podmienky plnenia poistných udalostí.

Čo robiť po nehode so zverou?

Ak ste mali nehodu so zverou, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

a) Zastavte vozidlo a zapnite výstražné svetlá.

b) Skontrolujte zranenia pasažierov a v prípade potreby zavolajte záchrannú službu.

c) Ak je to bezpečné, odfotografujte škody na vozidle a miesto nehody.

d) Ak je to možné, zaznamenajte druh zvierat a približnú veľkosť zvierat.

e) Kontaktujte políciu, ak je zviera zranené alebo mŕtve, a podajte hlásenie o nehode.

f) Informujte svoju poisťovňu o nehode a poskytnite im všetky potrebné informácie a fotografie. Poisťovňa vás následne informuje o ďalšom postupe a plnení poistných udalostí.

g) Ak je vaše vozidlo poškodené natoľko, že nie je možné pokračovať v jazde, zavolajte odtahovú službu a nechajte vozidlo odviesť do opravovne.

Ako zabrániť nehodám so zverou?

Hoci nie je možné úplne eliminovať riziko stretu so zverou, existujú opatrenia, ktoré môžete prijať na zmiernenie rizika:

a) Dodržiavajte obmedzenia rýchlosti, najmä v oblastiach, kde sa zver často vyskytuje.

b) Buďte ostražití pri jazde v noci alebo za súmraku, keď je zver najaktívnejšia.

c) Používajte dvojité svetlá na osvetlenie cesty a zvýšenie viditeľnosti.

d) Dbajte na dopravné značky upozorňujúce na možný výskyt zvery v danej oblasti.

e) Ak uvidíte zviera na ceste alebo na okraji cesty, spomaľte a pripravte sa na možné náhle pohyby zvierat.

Povinné zmluvné poistenie so zahrnutým havarijným poistením alebo špeciálnym rozšírením krytia môže poskytnúť finančnú ochranu v prípade stretu so zverou. Je dôležité informovať sa o možnostiach krytia a vybrať správnu poisťovaciu zmluvu, ktorá zohľadňuje vaše potreby. V prípade nehody so zverou postupujte podľa uvedených krokov a vždy dbajte na svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *