Povinné zmluvné poistenie pre nákladné automobily: zabezpečte svoju nákladnú dopravu

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením, ktoré musí mať každý vlastník motorového vozidla. PZP zabezpečuje finančnú ochranu v prípade, že by ste svojím vozidlom spôsobili škodu na zdraví alebo majetku inej osoby. Pre nákladné automobily, kamióny a iné ťažké vozidlá je PZP obzvlášť dôležité z dôvodu väčších možných škôd, ktoré môžu byť spôsobené pri nehode. V tomto článku si prejdeme kľúčové aspekty PZP pre nákladné vozidlá.

Prečo je PZP dôležité pre nákladné automobily?

Povinné zmluvné poistenie je dôležité pre všetky druhy motorových vozidiel, vrátane nákladných automobilov a kamiónov. Vzhľadom na hmotnosť a veľkosť nákladných vozidiel je pravdepodobnosť vyšších škôd pri nehode väčšia. V prípade nehody je dôležité mať finančnú ochranu, aby ste boli schopní pokryť náklady na škody spôsobené iným účastníkom cestnej premávky.

Ako získať PZP pre nákladné vozidlo?

PZP pre nákladné vozidlo získate podobne ako pre osobné automobily. Postupujte takto:

a) Porovnajte ponuky rôznych poisťovní: Vzhľadom na širokú škálu ponúk na trhu je dôležité porovnať ceny a podmienky rôznych poisťovní. Vhodný je výpočet ceny PZP.

b) Vyberte si vhodnú poisťovňu: Zvoľte poisťovňu, ktorá ponúka najlepší pomer ceny a kvality služieb.

c) Zažiadajte o PZP: Po výbere poisťovne zažiadajte o PZP, a to buď online, telefonicky alebo osobne na pobočke poisťovne.

d) Zaplaťte poistné: Po uzatvorení poistnej zmluvy uhradíte poistné, na základe ktorého vám poisťovňa vystaví zelenú kartu ako potvrdenie o platnosti PZP.

Ako sú stanovené ceny PZP pre nákladné vozidlá?

Ceny PZP pre nákladné vozidlá sa líšia v závislosti od rôznych faktorov, medzi ktoré patria:

a) Hmotnosť vozidla: Všeobecne platí, že čím ťažšie vozidlo, tým vyššie sú náklady na PZP. Poisťovne zohľadňujú hmotnosť vozidla pri výpočte rizika a prípadných škôd pri nehode.

b) Vek a skúsenosti vodiča: Mladší a menej skúsení vodiči predstavujú pre poisťovne vyššie riziko, čo sa môže premietnuť do vyšších cien PZP.

c) Historia škôd: Vodiči s históriou škôd alebo dopravných priestupkov môžu mať vyššie ceny PZP, pretože predstavujú väčšie riziko pre poisťovne.

d) Účel použitia vozidla: Cena PZP sa môže líšiť aj v závislosti od toho, ako a na aký účel sa nákladné vozidlo používa. Napríklad vozidlo používané na prepravu nebezpečných materiálov môže mať vyššie poistné.

e) Geografická poloha: Cena PZP sa môže meniť aj podľa miesta registrácie vozidla. V mestách, kde je hustší a častejší cestný provoz, môžu byť ceny PZP vyššie.

Pre lepšiu predstavu o cenách PZP pre nákladné vozidlá môžete využiť online kalkulačky, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach poisťovní. Zadajte požadované údaje a získate orientačnú cenu PZP pre vaše nákladné vozidlo.

PZP je základným poistením pre všetky druhy motorových vozidiel, vrátane nákladných automobilov a kamiónov. Pre vlastníkov nákladných vozidiel je dôležité mať finančnú ochranu, aby boli schopní pokryť škody spôsobené iným účastníkom cestnej premávky. Pri výbere PZP pre nákladné vozidlo dbajte na porovnanie ponúk rôznych poisťovní, aby ste našli najvýhodnejšiu možnosť pre vaše potreby.

PZP a stret so zverou: Ako získať ochranu a čo robiť po nehode

Stret s divokou zverou pri jazde autom môže spôsobiť vážne škody na vozidle a zranenia jeho pasažierom. Preto je dôležité vedieť, ako vás môže povinné zmluvné poistenie (PZP) chrániť pred finančnými stratami v prípade takýchto nehôd a čo robiť po takomto strete. V tomto článku sa pozrieme na to, ako získať ochranu v rámci PZP a ako postupovať po nehode so zverou.

PZP a stret so zverou

PZP je základným poistením, ktoré pokrýva škody spôsobené iným účastníkom cestnej premávky. Avšak, ak chcete mať krytie pre škody spôsobené stretom so zverou, budete potrebovať havarijné poistenie alebo špeciálne rozšírenie krytia PZP. V závislosti od pojmov a podmienok poisťovne môže byť krytie pre škody spôsobené stretom so zverou limitované alebo podliehať určitým obmedzeniam.

Ako získať ochranu pre stret so zverou?

Pri výbere PZP a havarijného poistenia sa informujte o možnostiach krytia škôd spôsobených stretom so zverou. Môžete požiadať svoju poisťovňu o pridanie tohto krytia do vášho existujúceho poistenia alebo vybrať novú poisťovaciu zmluvu, ktorá zahŕňa ochranu pre takéto prípady. Pri porovnávaní ponúk rôznych poisťovní nezabudnite brať do úvahy nielen cenu, ale aj rozsah krytia a podmienky plnenia poistných udalostí.

Čo robiť po nehode so zverou?

Ak ste mali nehodu so zverou, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

a) Zastavte vozidlo a zapnite výstražné svetlá.

b) Skontrolujte zranenia pasažierov a v prípade potreby zavolajte záchrannú službu.

c) Ak je to bezpečné, odfotografujte škody na vozidle a miesto nehody.

d) Ak je to možné, zaznamenajte druh zvierat a približnú veľkosť zvierat.

e) Kontaktujte políciu, ak je zviera zranené alebo mŕtve, a podajte hlásenie o nehode.

f) Informujte svoju poisťovňu o nehode a poskytnite im všetky potrebné informácie a fotografie. Poisťovňa vás následne informuje o ďalšom postupe a plnení poistných udalostí.

g) Ak je vaše vozidlo poškodené natoľko, že nie je možné pokračovať v jazde, zavolajte odtahovú službu a nechajte vozidlo odviesť do opravovne.

Ako zabrániť nehodám so zverou?

Hoci nie je možné úplne eliminovať riziko stretu so zverou, existujú opatrenia, ktoré môžete prijať na zmiernenie rizika:

a) Dodržiavajte obmedzenia rýchlosti, najmä v oblastiach, kde sa zver často vyskytuje.

b) Buďte ostražití pri jazde v noci alebo za súmraku, keď je zver najaktívnejšia.

c) Používajte dvojité svetlá na osvetlenie cesty a zvýšenie viditeľnosti.

d) Dbajte na dopravné značky upozorňujúce na možný výskyt zvery v danej oblasti.

e) Ak uvidíte zviera na ceste alebo na okraji cesty, spomaľte a pripravte sa na možné náhle pohyby zvierat.

Povinné zmluvné poistenie so zahrnutým havarijným poistením alebo špeciálnym rozšírením krytia môže poskytnúť finančnú ochranu v prípade stretu so zverou. Je dôležité informovať sa o možnostiach krytia a vybrať správnu poisťovaciu zmluvu, ktorá zohľadňuje vaše potreby. V prípade nehody so zverou postupujte podľa uvedených krokov a vždy dbajte na svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky.

Povinné zmluvné poistenie pre traktor: všetko, čo potrebujete vedieť

Povinné zmluvné poistenie (PZP) nie je dôležité len pre majiteľov osobných automobilov, ale aj pre tých, ktorí vlastnia traktory. PZP traktorov zabezpečuje ochranu proti škodám spôsobeným iným účastníkom cestnej premávky. V tomto článku sa pozrieme na to, čo by ste mali vedieť o PZP traktorov, ako ho získať a na čo by ste mali pri výbere poisťovne dbať.

Prečo je potrebné mať PZP pre traktor?

Aj keď traktory nie sú bežným typom vozidla na cestách, môžu spôsobiť škody iným účastníkom cestnej premávky. PZP je povinné pre všetky motorové vozidlá, ktoré sa pohybujú po verejných komunikáciách, vrátane traktorov. PZP zabezpečuje finančnú ochranu pre tretie strany v prípade nehody, ktorú spôsobil vodič traktora.

Ako získať PZP pre traktor?

Na získanie PZP pre traktor budete potrebovať niekoľko informácií o vozidle, ako je značka, model, rok výroby a objem motora. Tieto údaje budete musieť poskytnúť poisťovni, ktorá vám vypracuje ponuku na PZP. Pri výbere poisťovne je dôležité porovnať ceny, podmienky a úroveň krytia, aby ste našli najlepšiu možnosť pre vaše potreby. Spravte si výpočet PZP.

Čo by ste mali zvážiť pri výbere PZP pre traktor?

Pri výbere PZP pre traktor by ste mali brať do úvahy niekoľko faktorov:

 • Cena: Porovnajte ponuky rôznych poisťovní, aby ste našli najvýhodnejšiu cenu pre vaše PZP.
 • Úroveň krytia: Zvážte, akú úroveň krytia potrebujete. Niektoré poisťovne ponúkajú základné krytie, zatiaľ čo iné poskytujú rozšírené krytie, ktoré zahŕňa aj poškodenie traktora v prípade nehody.
 • Spokojnosť zákazníkov: Skontrolujte recenzie a hodnotenia poisťovní, aby ste zistili, ako spokojní sú ostatní zákazníci s ich službami a riešením poistných udalostí.
 • Rýchlosť a efektívnosť: Zistite, ako rýchlo a efektívne poisťovňa rieši poistné udalosti. V prípade nehody budete chcieť, aby vaša poisťovňa rýchlo a bez problémov pokryla náklady na opravu alebo náhradu traktora.
 • Doplnkové poistenie: Zvážte, či by ste chceli mať k PZP aj doplnkové poistenie, ako je havarijné poistenie, ktoré kryje škody na vašom traktore v prípade nehody, alebo poistenie proti krádeži.

Ako ušetriť na PZP pre traktor?

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete ušetriť na PZP pre váš traktor:

 • Porovnávanie ponúk: Ako sme už spomenuli, dôležité je porovnať ponuky rôznych poisťovní, aby ste našli tú najvýhodnejšiu pre vaše potreby.
 • Zľavy: Niektoré poisťovne ponúkajú zľavy pre nových zákazníkov, verných zákazníkov alebo pre tých, ktorí majú viacero vozidiel poistených v rámci jednej poisťovne.
 • Bezpečnostné zariadenia: Inštalácia dodatočných bezpečnostných zariadení, ako sú alarmy alebo sledovacie systémy, môže znižovať riziko krádeže alebo poškodenia traktora, čo môže viesť k nižším poistným prémiam.
 • Voliteľné franšízy: Zvýšenie franšízy, čo je suma, ktorú musíte zaplatiť pri nároku na poistné plnenie, môže znížiť vašu mesačnú alebo ročnú poistnú prémie. Avšak pri takomto rozhodnutí zvážte, či by ste boli ochotní a schopní zaplatiť vyššiu franšízu v prípade nehody.

PZP pre traktor je dôležitým nástrojom na ochranu majiteľov traktorov a iných účastníkov cestnej premávky pred finančnými stratami spôsobenými nehodami. Pri výbere PZP pre váš traktor dbajte na cenu, úroveň krytia, spokojnosť zákazníkov, rýchlosť a efektívnosť poisťovne a prípadné doplňkové poistenie. Nezabudnite porovnať ponuky rôznych poisťovní a pozrite si PZP tabuľku cien.

Overenie PZP: Ako zistiť, či je váš automobil poistený

Overenie platnosti povinného zmluvného poistenia (PZP) je dôležitým krokom, ktorý by mal vykonať každý vodič pred jazdou vozidlom. To zabezpečuje, že v prípade nehody budete mať poistenie, ktoré pokryje škody spôsobené na tretích stranách. V tomto článku sa dozviete, ako overiť PZP, aké sú možnosti overenia a dôležité informácie, ktoré by ste mali vedieť.

Prečo je dôležité overiť PZP

Jazda bez platného PZP je v mnohých krajinách nelegálna, a tresty za takéto správanie môžu byť veľmi prísne. Môžu zahŕňať pokuty, zákaz jazdy alebo dokonca konfiškáciu vozidla. Okrem toho, ak spôsobíte dopravnú nehodu bez platného PZP, budete zodpovedať za škody spôsobené tretím stranám, čo môže mať vážne finančné dôsledky.

Možnosti overenia PZP

Existuje niekoľko spôsobov, ako overiť PZP vášho vozidla:

a) Online overenie prostredníctvom oficiálnych stránok poisťovní: Mnohé poisťovne poskytujú možnosť overenia PZP online prostredníctvom ich oficiálnych webových stránok. Stačí zadať potrebné údaje o vozidle, ako je evidenčné číslo vozidla alebo číslo rámu, a systém vám poskytne informácie o platnosti PZP.

b) Telefónicky alebo e-mailom: Ak nemáte prístup k internetu alebo uprednostňujete osobnejší prístup, môžete sa obrátiť na svoju poisťovňu telefonicky alebo e-mailom a požiadať o informácie o svojom PZP.

c) Kontrola dokladov o poistení: Overenie PZP je možné aj prostredníctvom kontrola dokladov o poistení. Poisťovne zasielajú klientom potvrdenie o uzatvorení PZP, ktoré obsahuje informácie o platnosti poistenia. Skontrolujte tieto dokumenty a uistite sa, že dátumy platnosti zodpovedajú aktuálnemu obdobiu.

Čo urobiť, ak zistíte, že váš PZP nie je platný

Ak zistíte, že váš PZP nie je platný, mali by ste okamžite konať a uzatvoriť novú zmluvu o PZP. Kontaktujte svoju poisťovňu alebo vyhľadajte novú, ktorá vám poskytne potrebné poistenie. Uistite sa, že poskytnete všetky potrebné informácie a dôkladne si prečítajte podmienky zmluvy. Po uzatvorení PZP by ste mali dostať potvrdenie o poistení, ktoré by ste mali uložiť na bezpečnom mieste a mať ho pripravené pre prípad kontroly alebo nehody.

Ako udržať svoje PZP v platnosti

Aby ste zabránili situácii, kedy by ste mali neplatné PZP, mali by ste:

a) Platiť svoje poistné pravidelne a včas. Poisťovne zvyčajne poskytujú možnosť jednorazovej platby alebo splátkového plánu. Vyberte si ten, ktorý vám najviac vyhovuje, a dodržiavajte termíny platieb.

b) Aktualizovať svoje údaje. Ak sa zmenia vaše osobné údaje alebo údaje o vozidle, informujte o tom svoju poisťovňu, aby mohla aktualizovať vašu zmluvu a vyhnúť sa problémom s platnosťou PZP.

c) Dávať pozor na upozornenia od poisťovne. Poisťovne často posielajú upozornenia na konci platnosti poistenia alebo pripomienky platieb. Dávajte pozor na tieto oznámenia a konajte v súlade s nimi.

Overenie PZP je dôležitým krokom pre každého vodiča, aby sa vyhli problémom spojeným s jazdou bez platného poistenia. Použite jednu z možností overenia, ktoré sme uviedli v tomto článku, a uistite sa, že ste pripravení na cestu. Dodržiavajte termíny platieb, aktualizujte svoje údaje a sledujte upozornenia od poisťovne, aby ste zabezpečili nepretržitú platnosť svojho PZP.

PZP prívesný vozík: Ako si vybrať správne poistenie

Pri poistení prívesného vozíka je dôležité zohľadniť niekoľko aspektov, aby ste získali adekvátne krytie pre svoje potreby. V tomto článku sa pozrieme na kľúčové faktory, ktoré by ste mali zohľadniť pri výbere PZP pre váš prívesný vozík.

Základné informácie o prívesných vozíkoch a PZP

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je poistenie, ktoré pokrýva škody spôsobené prevádzkovateľom prívesného vozíka iným účastníkom premávky. Toto poistenie je zákonom povinné pre všetky prívesné vozíky, ktoré sa pohybujú na verejných komunikáciách. PZP zaisťuje, že v prípade nehody bude mať poškodená strana nárok na odškodnenie za škody, ktoré utrpela.

Rozlišovanie medzi typmi prívesných vozíkov

Na trhu existuje mnoho typov prívesných vozíkov, ako sú nákladné prívesy, karavany, člny alebo koník na prepravu koní. Pri výbere PZP pre váš prívesný vozík je dôležité zohľadniť jeho typ, veľkosť a hmotnosť, pretože tieto faktory môžu ovplyvniť cenu poistného.

Porovnávanie ponúk od rôznych poisťovní

Než sa rozhodnete pre konkrétnu poisťovňu, odporúčame vám porovnať ponuky od rôznych spoločností. Pri porovnávaní ponúk zohľadnite nielen cenu poistného, ale aj rozsah krytia, výšku poistného plnenia a podmienky poistenia. Je dobré si preštudovať aj recenzie a hodnotenia jednotlivých poisťovní, aby ste zistili, aké sú skúsenosti iných zákazníkov s ich službami. Na porovnanie je vhodný výpočet PZP kalkulačkou.

Zľavy a bonusy

Niektoré poisťovne ponúkajú zľavy a bonusy pre zákazníkov, ktorí si poistia prívesný vozík. Tieto zľavy môžu zahŕňať napríklad zľavu za bezpečnostné zariadenia, zľavu pre verných zákazníkov alebo zľavu za dlhodobé poistenie. Skontrolujte, či je možné získať nejaké zľavy pri výbere PZP pre váš prívesný vozík, a využite ich na zníženie svojich nákladov na poistenie.

Voliteľné doplnkové poistenie

V prípade, že potrebujete väčšie krytie, ako poskytuje základné PZP, môžete zvážiť doplnkové poistenie. To môže zahŕňať napríklad havarijné poistenie, ktoré pokrýva škody spôsobené vášmu prívesnému vozíku, alebo poistenie proti krádeži a vandalizmu. Pri výbere doplnkového poistenia zvažte, či sú pridané náklady na poistenie úmerné hodnote vášho prívesného vozíka a rizikám, ktorým je vystavený.

Zohľadnenie špecifických potrieb a požiadaviek

Na záver je dôležité zohľadniť svoje individuálne potreby a požiadavky pri výbere PZP pre prívesný vozík. Napríklad, ak plánujete prepravovať nebezpečný náklad, mali by ste zvážiť špeciálne poistenie pre takýto účel. Rovnako, ak váš prívesný vozík slúži na obchodné účely, mohlo by byť vhodné zabezpečiť aj poistenie proti prerušeniu činnosti alebo zodpovednosti za škody spôsobené tretím stranám.

Pri výbere PZP pre váš prívesný vozík je dôležité zohľadniť rôzne aspekty, ako sú typ vozíka, veľkosť, hmotnosť, rozsah krytia a cenu poistného. Nezabudnite porovnať ponuky od rôznych poisťovní a využiť prípadné zľavy a bonusy. Zvažte aj doplnkové poistenie a špecifické potreby, ktoré by mohli ovplyvniť vaše rozhodovanie. Správnym výberom PZP zabezpečíte, že váš prívesný vozík bude adekvátne poistený a vy budete mať pokoj na cestách.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) pre motocykle: Ako si vybrať to pravé

Povinné zmluvné poistenie, známe ako PZP, je zákonnou požiadavkou pre všetkých vlastníkov vozidiel, vrátane majiteľov motocyklov, motoriek a skútrov. PZP chráni tretie osoby pred škodami spôsobenými poisteným vozidlom, a preto je dôležité si vybrať správne PZP pre váš dvojkolesový tátoš. V tomto článku sa pozrieme na niektoré kľúčové faktory, ktoré by ste mali zvážiť pri výbere PZP pre váš motocykel.

Typ motocykla a kategória vozidla

Rôzne typy motocyklov a skútrov môžu mať rôzne ceny PZP. Cena závisí od kategórie vozidla, ako aj od výkonu a objemu motora. Pri výbere PZP pre váš motocykel sa uistite, že ste zohľadnili tento faktor a vybrali si PZP špeciálne pre váš typ motocykla.

Porovnanie ponúk od rôznych poisťovní

Existuje veľa poisťovní, ktoré ponúkajú PZP pre motocykle. Aby ste našli tú najlepšiu ponuku, je dôležité porovnať ceny a služby rôznych poisťovní. Pri porovnávaní ponúk nezabudnite zohľadniť aj úroveň krytia, spoluprácu s opravárňami a zákaznícku podporu. Dobrým nástrojom na výpočet PZP ceny je poistná kalkulačka.

Zľavy a bonusy

Niektoré poisťovne môžu ponúkať zľavy alebo bonusy pre majiteľov motocyklov, napríklad za dlhodobú bezškodovú jazdu alebo za absolvovanie špeciálnych kurzov zameraných na bezpečnosť jazdy. Skontrolujte ponuky jednotlivých poisťovní a zistite, či spĺňate podmienky pre získanie týchto zliav a bonusov.

Poistné limity

Rôzne PZP môžu mať rôzne poistné limity, ktoré určujú maximálnu sumu, ktorú poisťovňa zaplatí v prípade škody. Zvážte svoje potreby a zistite, aké poistné limity sú pre vás najvhodnejšie. Vyššie limity môžu znamenať vyššie ceny, ale aj lepšiu ochranu v prípade vážnej nehody.

Doplnkové poistenie

Okrem základného PZP môžete zvážiť aj doplňkové poistenie, ktoré poskytuje ďalšiu ochranu pre váš motocykel a jeho jazdcov. Medzi tieto doplnkové poistenia môžu patriť havarijné poistenie, poistenie proti krádeži, poistenie osobných úrazov a asistenčné služby. Tieto doplnkové poistenia môžu zvýšiť celkovú cenu PZP, ale poskytujú väčšiu pokrytie a pokoj mysle pri jazde na vašom motocykli alebo skútri.

Poistné podmienky a výluky

Pred uzatvorením PZP pre váš motocykel sa dôkladne oboznámte s poistnými podmienkami a výlukami. Pozrite sa na to, aké škody sú kryté a aké nie, a zistite, či existujú nejaké špeciálne požiadavky alebo obmedzenia, ktoré by mohli ovplyvniť vaše poistenie. Tieto informácie vám pomôžu pri rozhodovaní o tom, ktoré PZP je pre vás najlepšie.

Služby zákazníkom a podpora

Dobrá poisťovňa by mala poskytovať kvalitnú zákaznícku podporu a rýchle riešenie poistných udalostí. Skontrolujte recenzie a hodnotenia jednotlivých poisťovní, aby ste zistili, aké sú skúsenosti iných zákazníkov s ich službami. Tieto informácie vám môžu pomôcť pri výbere poisťovne, ktorá bude reagovať na vaše potreby a zabezpečí rýchle a efektívne riešenie prípadných problémov.

Pri výbere PZP pre váš motocykel je dôležité zohľadniť rôzne faktory, ako sú typ motocykla, ponuky od rôznych poisťovní, zľavy a bonusy, poistné limity, doplňkové poistenie, poistné podmienky a výluky, ako aj zákaznícku podporu. Dôkladne zvážte svoje potreby a možnosti, aby ste našli PZP, ktoré vám poskytne adekvátnu ochranu a pokoj mysle pri jazde na vašom dvojkolesovom tátoši.

PZP tabuľka cien

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutné pre každého vlastníka vozidla. Jeho hlavným účelom je pokrytie škôd spôsobených tretím stranám pri dopravnej nehode. Pri výbere PZP je dôležité porovnať ponuky rôznych poisťovní a zohľadniť nie len cenu, ale aj ďalšie faktory, ako sú kvalita služieb a podmienky poistnej zmluvy. V tomto článku vám ponúkame tabuľku s porovnaním cien PZP od niektorých najznámejších poisťovní a tipy, na čo si dať pozor pri výbere.

Tabuľka PZP cien: Porovnanie (hypotetické hodnoty)

Poisťovňa Cena (osobné vozidlo) Cena (motocykel) Cena (nákladné vozidlo)
Poisťovňa A 180 € 80 € 450 €
Poisťovňa B 200 € 90 € 500 €
Poisťovňa C 170 € 75 € 460 €
Poisťovňa D 190 € 85 € 480 €

*Všimnite si, že ceny sú len ilustračné a nemusia zodpovedať aktuálnym ponukám. Pre presné ceny navštívte webové stránky jednotlivých poisťovní alebo kontaktujte poistného makléra. Alebo si spravte výpočet PZP.

Tipy pri výbere PZP:

 1. Cena: Porovnajte ceny PZP od rôznych poisťovní, ale nezameriavajte sa iba na najnižšiu cenu. Je potrebné zohľadniť aj kvalitu služieb a podmienky zmluvy.
 2. Poistné limity: Skontrolujte, aké sú poistné limity u jednotlivých poisťovní. Vyššie limity poskytujú lepšiu ochranu v prípade vážnej nehody.
 3. Zákaznícka podpora: Zistite, ako rýchlo a efektívne rieši poisťovňa škodové udalosti a aké sú skúsenosti ostatných klientov s ich zákazníckou podporou.
 4. Bonusy a zľavy: Niektoré poisťovne ponúkajú zľavy za bezpečné jazdenie, pre mladých vodičov alebo pri kombinácii viacerých poistení. Zistite, či môžete využiť takéto výhody a ušetriť na svojej poistke.
 5. Platobné podmienky: Zvoľte poisťovňu, ktorá ponúka výhodné platobné podmienky, ako napríklad možnosť rozloženia platby na viac splátok alebo zľavu za jednorazovú platbu.
 6. Hodnotenia a recenzie: Preštudujte si hodnotenia a recenzie jednotlivých poisťovní od iných klientov, aby ste získali lepší obraz o kvalite ich služieb a spokojnosti zákazníkov.
 7. Poistné podmienky: Dôkladne si prečítajte poistné podmienky, aby ste vedeli, čo presne pokrýva PZP a aké sú vaše povinnosti ako poistníka. V prípade nejasností sa neváhajte obrátiť na poisťovňu alebo poistného makléra.

Pri výbere PZP je dôležité nielen porovnať ceny, ale zohľadniť aj ďalšie faktory, ako sú kvalita služieb, poistné limity, zákaznícka podpora, bonusy a zľavy, platobné podmienky, hodnotenia a recenzie, ako aj poistné podmienky. Tabuľka s porovnaním cien PZP je dobrým východiskovým bodom, ale nezabudnite analyzovať aj ostatné aspekty ponuky jednotlivých poisťovní. Urobte si vlastný prieskum a konzultujte svoje potreby s odborníkmi, aby ste si mohli vybrať to najlepšie PZP pre seba a svoje vozidlo.

Havarijné poistenie: Všetko, čo potrebujete vedieť

Havarijné poistenie je druhom dobrovoľného poistenia, ktoré sa uzatvára ako doplnok k povinnému zmluvnému poisteniu (PZP). Slúži na pokrytie škôd na vlastnom vozidle v prípade nehody alebo iných nečakaných udalostí. V tomto článku sa pozrieme na základné informácie o havarijnom poistení, jeho výhody a na čo by ste si mali dávať pozor pri výbere tohto typu poistenia.

Čo pokrýva havarijné poistenie?

Havarijné poistenie poskytuje krytie pre škody na vlastnom vozidle, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku rôznych udalostí, ako sú dopravné nehody, požiar, krádež, vandalizmus či stres zo zverou. Rozsah krytia sa môže líšiť v závislosti od konkrétnej poisťovne a zvolenej poistnej zmluvy. Je preto dôležité si dôkladne preštudovať ponuky jednotlivých poisťovní a zvážiť, ktoré riziká chcete mať kryté.

Prečo by ste mali zvážiť havarijné poistenie?

Povinné zmluvné poistenie pokrýva škody, ktoré spôsobíte tretím stranám, ale nie škody na vlastnom vozidle. Havarijné poistenie tak poskytuje doplnkovú ochranu pre váš majetok a zabezpečuje, že budete mať finančné prostriedky na opravy či náhradu vozidla v prípade škôd. Okrem toho môže havarijné poistenie zvýšiť hodnotu vozidla pri predaji, keďže potenciálni kupujúci vnímajú takéto vozidlá ako lepšie udržiavané.

Ako vybrať správne havarijné poistenie?

Pri výbere havarijného poistenia je dôležité zohľadniť nasledujúce aspekty:

 • Rozsah krytia: Uistite sa, že poistka pokrýva všetky riziká, ktoré sú pre vás dôležité.
 • Cena: Porovnajte ponuky od rôznych poisťovní a zvážte, či cena zodpovedá poskytovanému krytiu.
 • Franchíza: Franchíza je suma, ktorú musíte uhradiť pri nároku na poistné plnenie. Vyššia franchíza môže znamenať nižšiu cenu poistky, ale zvážte, či si môžete dovoliť uhradiť takúto sumu v prípade škody.
 • Poisťovňa: Zvoľte spoľahlivú poisťovňu s dobrými hodnoteniami a skúsenosťami ostatných klientov. Preštudujte si recenzie a rady odborníkov, aby ste mali istotu v kvalite služieb.
 • Zľavy a bonusy: Niektoré poisťovne ponúkajú zľavy pre určité skupiny vodičov alebo zľavy za bezpečné jazdenie. Zistite, či môžete využiť takéto výhody a ušetriť na svojej poistke.

Ako uzatvoriť havarijné poistenie?

Havarijné poistenie môžete uzatvoriť priamo u poisťovne, cez online kalkulačky alebo prostredníctvom poistného makléra. Po získaní ponuky od rôznych poisťovní a porovnaní ich podmienok, vyberte tú, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám. Pred podpisom zmluvy sa uistite, že si dôkladne prečítate jej znenie a podmienky, aby ste vedeli, čo vás čaká v prípade škody a aké povinnosti na vás vyplývajú z poistnej zmluvy.

Ako nahlásiť škodu a čo očakávať od poisťovne?

V prípade škody na vozidle je potrebné ju čo najskôr nahlásiť svojej poisťovni, a to podľa pokynov uvedených v poistnej zmluve. Poistné udalosti je potrebné dokumentovať, napríklad fotografiou, políciou alebo svedkami. Poisťovňa následne posúdi škodu a rozhodne o výške poistného plnenia. Priebeh nároku na plnenie závisí od konkrétnej poisťovne a situácie, preto je dôležité mať prehľad o podmienkach svojej poistky.

Havarijné poistenie je dobrovoľným doplnkom k PZP, ktorý poskytuje krytie škôd na vlastnom vozidle. Pri výbere havarijného poistenia je dôležité zohľadniť rozsah krytia, cenu, franchízu, spoľahlivosť poisťovne a dostupné zľavy. Uzatvorenie havarijného poistenia môže priniesť pokoj a finančnú istotu v prípade nehody.

Zdroje: Bakalárska práca

Výpočet PZP

Výpočet PZP zvládnete s pomocou internetu

Či už je váš motorový či nemotorový dopravný prostriedok nový alebo nie, musí byť zabezpečený PZP, teda povinným zmluvným poistením. Keďže ide o zákonné nariadenie, jeho nerešpektovanie by viedlo k vysokým pokutám, ktoré sa môžu dostaviť aj 3 roky po nelegálnej jazde. Resp. jazde bez tohto zabezpečenia. Dôvodov, prečo je povinné, je viac. O nich sa zmienime aj nižšie. Dobrovoľne by si ho uzatvoril len málokto a to je dôvod, prečo väčšina vyhľadáva najlacnejšie varianty. My vám vieme poradiť, ako získať to najlepšie a najlacnejšie na trhu za veľmi krátky čas. Špeciálne na to bola vytvorená online kalkulačka, ktorá vám urobí výpočet PZP ceny a okrem toho aj porovnanie viacerých ponúk. Ako postupovať? A ako si spraviť výpočet cez Uzavripzp?

Zadarmo, rýchlo a nezáväzne!

My Slováci asi máme vo svojej povahe zakotvené, že všetko, čo je zadarmo, rýchlo a nezáväzne, je top. V tomto konkrétnom prípade aj je. Online kalkulačka, ktorá vám vie urobiť porovnanie a bezplatný výpočet PZP je prevratný virtuálny nástroj. Ten vám vie ušetriť nielen stovky eur, ale aj hodiny času. Na akom princípe ale funguje? A ako prebieha zmena povinného zmluvného poistenia?

Link: https://www.uzavripzp.sk/zmena-pzp-ako-na-to/

Prvým úspešným krokom k bezplatnému získaniu ponúk, je otvoriť si stránku, ktorá tento nástroj obsahuje. Na jednu takú budete automaticky presmerovaný, ak si kliknete na výraz, ktorý sme v úvode vyznačili. Garantujeme jej bezplatnosť, rýchlosť a nezáväznosť. Na bezplatný výpočet PZP a porovnanie je teda potrebné vypísať online formulár, ktorý funguje ako kalkulačka. Doňho zadáte technické údaje o poisťovanom prostriedku, ale aj niektoré o jeho majiteľovi.

Pre tých, ktorí voči tomu nemajú dôveru, nemusíte sa báť. Nepôjde o žiadne osobné údaje a nič z toho, čo napíšete, nebude zneužité. Vypísanie jednotlivých položiek môže značne a pozitívne ovplyvniť cenu poistného. Budú tam otázky typu:

 • či máte deti do 15 rokov,
 • ako dlho jazdíte bez nehody,
 • či máte účet v OTP banke atď.

Už len tým, že si ho chcete uzatvoriť online, si môžete byť istý, že bude o 10% lacnejšie ako keby ste ho uzatvárali osobne. Presný bezplatný výpočet vám to aj dokáže.

Ďalším pozitívnym bodom je, že bezplatný výpočet PZP si môžete robiť kedykoľvek a neobmedzene. Nie je limitované ani počtom porovnaní, ani hodinou a ani pracovnými dňami. V prípade, že sa vám niektorá ponuka zapáči skôr, ako vám končí poistná zmluva, môžete v dostatočnom predstihu požiadať o výpoveď a obstarať si novú.

V čom vám dokáže porovnanie pomôcť?

Prázdne vreckáDva základné plusy online kalkulačky sme už naznačili vyššie. Bezplatný výpočet PZP vám vie ušetriť hodiny času a stovky eur len vďaka tomu, že vám urobí porovnanie ponúk. Už len keď si predstavíte, žeby ste všetky zobrazené ponuky mali zisťovať osobne, je to unavujúce. Nehovoriac o tom, že sa skutočne môžu líšiť až v stovkách eur. Cena poistného závisí hlavne od technického stavu vozidla, no aj tak vie byť rozdielna. Preto, ak nemáte peniaze nazvyš, bezplatný výpočet PZP s porovnaním určite neoľutujete.

Priamo z porovnaných možností aj môžete o niektorú ponuku požiadať. Stačí len na ňu kliknúť a dopísať domácu a mailovú adresu. Do pár minút vám na mail prídu dokumenty ako návrh a podmienky zmluvy, dočasná zelená karta a údaje na zaplatenie. Ako možno viete, zelená karta je podstatnou časťou poistenia, pretože dokazuje, že ho máte. Poistné je potrebné zaplatiť čím skôr, aby vám poisťovňa mohla zaslať originál zelenej karty ešte predtým, ako sa skončí platnosť jej dočasnej varianty. Potom si už môžete jazdy užívať až na takú dobu, na akú ste si toto zabezpečenie uzatvorili.

Sú veľké rozdiely v ponukách poisťovní?

Ako sme už uviedli, cenovo môžu byť v jednotlivých ponukách veľmi veľké rozdiely, a to vám ukáže bezplatný výpočet PZP online. Odlišnosť môže byť aj z iného hľadiska, a to z hľadiska poistného krytia. Zákon nariaďuje, že každá poistná zmluva tohto typu v každej a jednej poisťovni musí spĺňať nasledujúce kritérium. Musí vedieť pokryť škody, ktoré by mohol majiteľ poistnej zmluvy spôsobiť prevádzkou poisteného vozidla iným prostriedkom alebo osobám v ňom, a to až v miliónových sumách. Konkrétne, každá PZP zmluva musí garantovať poistnú sumu do 5 miliónov pri škodách na zdraví a do 1 milióna pri majetkových škodách. Niektoré poisťovne umožňujú tieto hranice za príplatok navýšiť. V princípe teda toto zabezpečenie nechráni samotného majiteľa poisteného prostriedku a ani prostriedok. Akurát tak jeho peňaženku, čo nie je až tak strašné.

Medzi populárnymi ponukami sa nachádzajú aj ponuky od Generali, Komunálnej poisťovne a Kooperativy, ktoré môžete nájsť aj v bezplatnom výpočte. Všetky sú členom SLASPO. Výhodné a obľúbené sú práve preto, že už v rámci základnej poistnej zmluvy kryjú aj majiteľa daného prostriedku. Konkrétne v Kooperative a Komunálnej poisťovni máte zahrnutý úraz vodiča a posádky a poškodenie batožiny. Generali dáva svojim klientom viac voľnosti a vybrať si môžu sami, o ktoré havarijné riziko majú v rámci zmluvy záujem. Napríklad poistenie krádeže vozidla môžete vyskúšať cez Uzavripzp.

Na aké prostriedky si možno vypočítať poistné?

Na všetky, ktoré podliehajú tomuto zákonu. Bezplatný výpočet PZP si môžete urobiť na:

 • auto,
 • motocykel,
 • prívesný vozík,
 • dodávku,
 • vysokozdvižný vozík,
 • historické vozidlo, bez EČV,
 • poľnohospodárske a pracovné stroje atď.

Základné pravidlo na to, čo poistiť znie: poisťujte všetko, čo potrebuje technický preukaz a čo môže spôsobiť škody bez ohľadu na dobu jeho využívania.

Odsledujte si dobu konca poistnej zmluvy

Pokiaľ si hľadáte najlacnejšie zabezpečenie vozidla, je nutné, aby ste si ustriehli dobu jeho konca, ináč môžete zaplatiť viac ako za celý rok. Policajti si totiž zgustnú na platnosti zelenej karty. Ak sa ukáže, že nie je platná, hrozia vám vysoké pokuty. Preto opäť zdôrazňujeme, že bezplatný výpočet si môžete urobiť už teraz s tým, že dobu začiatku zmluvy si určíte vy. Bez týchto platných dokladov sa môžete pripraviť až o tisíce eur a v zahraničí aj o celé vozidlo. Preto ešte raz, kontrolujte si platnosť poistnej zmluvy.

S bezplatným online výpočtom PZP nemáte čo stratiť, iba získať.

Končíte s PZP? Urobte to jednoducho a rýchlo!

Prejdite k výhodnejšej ponujeVypovedanie zmluvy povinného zmluvného poistenia sa donedávna riadilo prísnejšími pravidlami. No novela zákona z minulého roka o niečo zjednodušila aj túto procedúru. Problematické boli predovšetkým dva prípady, a to poistenie po zániku pôvodného poistenia pre neplatenie poistného a zmeny poisťovne v priebehu poistenia u iného poskytovateľa.

V prvom prípade to donedávna fungovalo tak, že ak ste neplatili poistné včas a poisťovňa vám ho v zmysle zákona zrušila, vašou povinnosťou bolo nanovo sa poistiť u toho istého poskytovateľa ako doteraz. Toto opatrenie však v praxi spôsobovalo často krát len chaos a často neprehľadnú právnu situáciu. Problém bol v tom, že klient, ktorému takto zaniklo poistenie vozidla z dôvodu neplatenia, následne uzatvoril nové poistenie u inej poisťovne. Takáto zmluva však bola podľa zákona neplatná a teda pri spôsobení škodovej udalosti mu nebola nič platná a všetky výdavky tak ostali len na ňom. Novelizáciou zákona o PZP sa toto ustanovenie zrušilo a teda situácia konečne sprehľadnila.

V druhom prípade sa zo zákona vypustilo ustanovenie týkajúce sa uzatvorenia poistnej zmluvy na to isté poistné obdobie u iného poskytovateľa. Pôvodne sa štát obával viacnásobného poistenia zo strany klientov a jeho následného zneužitia. No časom sa zistilo, že je to úplne neopodstatnené. Dnes to teda znamená, že klient môže hocikedy zmeniť poskytovateľa povinného zmluvného poistenia a nemusí pritom čakať na ukončenie platnosti pôvodného PZP.

Ďalšie dôvody na zrušenie poistenie zodpovednosti

Existujú aj ďalšie dôvody na vypovedanie zmluvy PZP. O viacerých z nich si povieme viac v nasledujúcich riadkoch.

 • žiadosť o vypovedanie poistenia kvôli ukončeniu doby poistenia

Poistnú zmluvu uzatvára klient zväčša na jeden rok. Pokiaľ sa táto doba blíži k svojmu koncu, máte možnosť vymeniť poisťovňu za inú s lepšou ponukou. Takúto výpoveď poistenia by ste ale mali poisťovni doručiť s dostatočným predstihom, a to najneskôr 6 týždňov pred skončením doterajšej zmluvy.

 • žiadosť o zrušenie PZP na základe likvidácie vozidla

Pokiaľ dopravný prostriedok, ktorý ste mali poistený, či už ide o automobil, motocykel, prípojný vozík či iné špeciálne vozidlo, bol zničený pri dopravnej nehode alebo ste ho dali zošrotovať, máte taktiež právo a vlastne povinnosť zrušiť zmluvné poistenie. Takúto žiadosť o zrušenie PZP je potrebné doplniť o doklad, ktorý by dosvedčoval likvidáciu vozidla.

 • žiadosť o výpoveď PZP, keď vám bolo vozidlo odcudzené  

V prípade, že vám ukradnú vaše auto, čo najskôr o tom informujte nielen políciu, ale aj vašu poisťovňu. Ak by sa aj vaše vozidlo do pár hodín našlo, ale zlodeji by na ňom spôsobili škodu, v prípade nevypovedania poistnej zmluvy by ste niesli zodpovednosť vy ako klient. K žiadosti o vypovedanie pripojte následne aj doklad z policajnej správy o odcudzení vozidla.

 • žiadosť o vypovedanie poistky kvôli vyradeniu vozidla z evidencie

Niektorí vodiči sa starajú o svoje automobily celé roky, no čas sa podpíše pod každé z nich a tak po určitej dobe ho budú musieť dať pre nevyhovujúci technický stav vyradiť z evidencie. V tom momente majú taktiež nárok požiadať o zrušenie PZP, keďže toto vozidlo už ďalej nebudú využívať. K takejto žiadosti je potrebné pripojiť aj doklad o vyradenie vozidla z evidencie.

 • žiadosť o zrušenie PZP na základe darovania alebo predaja vozidla

Niektorí ľudia si z predaja ojazdených áut urobili vlastný biznis. Kúpia auto, opravia ho a následne ďalej predávajú. V každom prípade, v prípade predaja vášho automobilu by ste ho mali odhlásiť zo zmluvného poistenia. To isté platí v prípade, ak ste auto niekomu darovali. Nový majiteľ uzatvorí na dané auto novú poistku. V tomto prípade budete musieť vašu žiadosť o zrušenie PZP dokladovať kúpnopredajnou, resp. darovacou zmluvou.

 • žiadosť o výpoveď poistenia bez udania dôvodu

Žiadosť o vypovedanie zmluvy PZP môžete aj bez toho, aby ste to poisťovni nejako vysvetľovali. Jednoducho len požiadate o zrušenie. Nikomu nemusíte vysvetľovať, či je to preto, že ste našli lacnejšiu poistku alebo vám niekto z rodiny poskytne lepšie poistenie a pod. Rozhodnutie je len na vás.

Aj na rovnej ceste môže dôjsť k úrazuVzory výpovede

V dnešnej dobe si už nemusíte samy vypisovať takúto žiadosť o výpoveď PZP. Vzory jednotlivých výpovedí nájdete jednoducho na internete, napr. na stránke uzavripzp.sk. Na tejto stránke sa dozviete všetko podstatné o výpovedi zmluvného poistenia a samozrejme aj vzory výpovedí. Do týchto vzorov už len jednoducho doplníte potrebné údaje.

A ako by mala takáto žiadosť vôbec vyzerať? Na začiatok je potrebné uviesť informácie o majiteľovi vozidla, teda jeho meno a priezvisko, resp. názov firmy  a adresu trvalého pobytu, resp. sídlo spoločnosti. Ďalej samozrejme budú uvedené informácie o poistenom vozidle, jedná sa o továrenskú značku a evidenčné číslo vozidla. V predmete žiadosti by malo byť uvedené aj číslo poistnej zmluvy. Následne by ste mali napísať aspoň krátke vysvetlenie, prečo žiadate o zrušenie poistenia zodpovednosti. Taktiež udajte vaše číslo účtu, na ktoré vám poisťovňa pošle neprečerpané peniaze z poistky. Na záver by mala byť žiadosť datovaná a samozrejme vlastnoručne podpísaná.

Okrem toho existuje ešte niekoľko pravidiel, ktoré je potrebné dodržať. V prvom rade je potrebné, aby ste poistnú zmluvu vypovedali podľa platných podmienok vašej poisťovne. Ak rušíte zmluvu ku koncu poistného obdobia, mali by ste výpoveď podať minimálne 6 týždňov pred výročným dňom uzatvorenia PZP. Výpoveď musíte podať písomnou formou, a to osobne alebo poštou. Ak budete žiadosť posielať poštou, musíte rátať s dobou doručenia, takže tak urobte s dostatočným predstihom. A samozrejme posielajte doporučene, aby ste mali doklad o odoslaní žiadosti. Najistejšie ale je, ak žiadosť výpovede môžete zaniesť do pobočky poisťovne osobne. Aj v takom prípade si žiadajte od pracovníka poisťovne potvrdenie o donesení takejto žiadosti.

Ak vážne uvažujete nad zrušením vášho súčasného povinného zmluvného poistenia vozidla, odporúčame vám najprv urobiť si prehľad ponúk poisťovní pôsobiacich na slovenskom trhu. Ich ponuka je v súčasnosti dosť široká, poistenie ponúka spolu 11 poisťovní. Na uľahčenie vám odporúčame už vyššie zmienenú stránku uzavripzp.sk. Tá spolupracuje so všetkými poisťovňami. Rýchlo a jednoducho sa tu dostanete ku všetkým ponukám poistenia. Porovnáte si ich v pokoji domova a rozhodnete sa kedy len budete chcieť.