Výpočet PZP

Výpočet PZP zvládnete s pomocou internetu

Či už je váš motorový či nemotorový dopravný prostriedok nový alebo nie, musí byť zabezpečený PZP, teda povinným zmluvným poistením. Keďže ide o zákonné nariadenie, jeho nerešpektovanie by viedlo k vysokým pokutám, ktoré sa môžu dostaviť aj 3 roky po nelegálnej jazde. Resp. jazde bez tohto zabezpečenia. Dôvodov, prečo je povinné, je viac. O nich sa zmienime aj nižšie. Dobrovoľne by si ho uzatvoril len málokto a to je dôvod, prečo väčšina vyhľadáva najlacnejšie varianty. My vám vieme poradiť, ako získať to najlepšie a najlacnejšie na trhu za veľmi krátky čas. Špeciálne na to bola vytvorená online kalkulačka, ktorá vám urobí výpočet PZP ceny a okrem toho aj porovnanie viacerých ponúk. Ako postupovať? A ako si spraviť výpočet cez Uzavripzp?

Zadarmo, rýchlo a nezáväzne!

My Slováci asi máme vo svojej povahe zakotvené, že všetko, čo je zadarmo, rýchlo a nezáväzne, je top. V tomto konkrétnom prípade aj je. Online kalkulačka, ktorá vám vie urobiť porovnanie a bezplatný výpočet PZP je prevratný virtuálny nástroj. Ten vám vie ušetriť nielen stovky eur, ale aj hodiny času. Na akom princípe ale funguje? A ako prebieha zmena povinného zmluvného poistenia?

Link: https://www.uzavripzp.sk/zmena-pzp-ako-na-to/

Prvým úspešným krokom k bezplatnému získaniu ponúk, je otvoriť si stránku, ktorá tento nástroj obsahuje. Na jednu takú budete automaticky presmerovaný, ak si kliknete na výraz, ktorý sme v úvode vyznačili. Garantujeme jej bezplatnosť, rýchlosť a nezáväznosť. Na bezplatný výpočet PZP a porovnanie je teda potrebné vypísať online formulár, ktorý funguje ako kalkulačka. Doňho zadáte technické údaje o poisťovanom prostriedku, ale aj niektoré o jeho majiteľovi.

Pre tých, ktorí voči tomu nemajú dôveru, nemusíte sa báť. Nepôjde o žiadne osobné údaje a nič z toho, čo napíšete, nebude zneužité. Vypísanie jednotlivých položiek môže značne a pozitívne ovplyvniť cenu poistného. Budú tam otázky typu:

 • či máte deti do 15 rokov,
 • ako dlho jazdíte bez nehody,
 • či máte účet v OTP banke atď.

Už len tým, že si ho chcete uzatvoriť online, si môžete byť istý, že bude o 10% lacnejšie ako keby ste ho uzatvárali osobne. Presný bezplatný výpočet vám to aj dokáže.

Ďalším pozitívnym bodom je, že bezplatný výpočet PZP si môžete robiť kedykoľvek a neobmedzene. Nie je limitované ani počtom porovnaní, ani hodinou a ani pracovnými dňami. V prípade, že sa vám niektorá ponuka zapáči skôr, ako vám končí poistná zmluva, môžete v dostatočnom predstihu požiadať o výpoveď a obstarať si novú.

V čom vám dokáže porovnanie pomôcť?

Prázdne vreckáDva základné plusy online kalkulačky sme už naznačili vyššie. Bezplatný výpočet PZP vám vie ušetriť hodiny času a stovky eur len vďaka tomu, že vám urobí porovnanie ponúk. Už len keď si predstavíte, žeby ste všetky zobrazené ponuky mali zisťovať osobne, je to unavujúce. Nehovoriac o tom, že sa skutočne môžu líšiť až v stovkách eur. Cena poistného závisí hlavne od technického stavu vozidla, no aj tak vie byť rozdielna. Preto, ak nemáte peniaze nazvyš, bezplatný výpočet PZP s porovnaním určite neoľutujete.

Priamo z porovnaných možností aj môžete o niektorú ponuku požiadať. Stačí len na ňu kliknúť a dopísať domácu a mailovú adresu. Do pár minút vám na mail prídu dokumenty ako návrh a podmienky zmluvy, dočasná zelená karta a údaje na zaplatenie. Ako možno viete, zelená karta je podstatnou časťou poistenia, pretože dokazuje, že ho máte. Poistné je potrebné zaplatiť čím skôr, aby vám poisťovňa mohla zaslať originál zelenej karty ešte predtým, ako sa skončí platnosť jej dočasnej varianty. Potom si už môžete jazdy užívať až na takú dobu, na akú ste si toto zabezpečenie uzatvorili.

Sú veľké rozdiely v ponukách poisťovní?

Ako sme už uviedli, cenovo môžu byť v jednotlivých ponukách veľmi veľké rozdiely, a to vám ukáže bezplatný výpočet PZP online. Odlišnosť môže byť aj z iného hľadiska, a to z hľadiska poistného krytia. Zákon nariaďuje, že každá poistná zmluva tohto typu v každej a jednej poisťovni musí spĺňať nasledujúce kritérium. Musí vedieť pokryť škody, ktoré by mohol majiteľ poistnej zmluvy spôsobiť prevádzkou poisteného vozidla iným prostriedkom alebo osobám v ňom, a to až v miliónových sumách. Konkrétne, každá PZP zmluva musí garantovať poistnú sumu do 5 miliónov pri škodách na zdraví a do 1 milióna pri majetkových škodách. Niektoré poisťovne umožňujú tieto hranice za príplatok navýšiť. V princípe teda toto zabezpečenie nechráni samotného majiteľa poisteného prostriedku a ani prostriedok. Akurát tak jeho peňaženku, čo nie je až tak strašné.

Medzi populárnymi ponukami sa nachádzajú aj ponuky od Generali, Komunálnej poisťovne a Kooperativy, ktoré môžete nájsť aj v bezplatnom výpočte. Všetky sú členom SLASPO. Výhodné a obľúbené sú práve preto, že už v rámci základnej poistnej zmluvy kryjú aj majiteľa daného prostriedku. Konkrétne v Kooperative a Komunálnej poisťovni máte zahrnutý úraz vodiča a posádky a poškodenie batožiny. Generali dáva svojim klientom viac voľnosti a vybrať si môžu sami, o ktoré havarijné riziko majú v rámci zmluvy záujem. Napríklad poistenie krádeže vozidla môžete vyskúšať cez Uzavripzp.

Na aké prostriedky si možno vypočítať poistné?

Na všetky, ktoré podliehajú tomuto zákonu. Bezplatný výpočet PZP si môžete urobiť na:

 • auto,
 • motocykel,
 • prívesný vozík,
 • dodávku,
 • vysokozdvižný vozík,
 • historické vozidlo, bez EČV,
 • poľnohospodárske a pracovné stroje atď.

Základné pravidlo na to, čo poistiť znie: poisťujte všetko, čo potrebuje technický preukaz a čo môže spôsobiť škody bez ohľadu na dobu jeho využívania.

Odsledujte si dobu konca poistnej zmluvy

Pokiaľ si hľadáte najlacnejšie zabezpečenie vozidla, je nutné, aby ste si ustriehli dobu jeho konca, ináč môžete zaplatiť viac ako za celý rok. Policajti si totiž zgustnú na platnosti zelenej karty. Ak sa ukáže, že nie je platná, hrozia vám vysoké pokuty. Preto opäť zdôrazňujeme, že bezplatný výpočet si môžete urobiť už teraz s tým, že dobu začiatku zmluvy si určíte vy. Bez týchto platných dokladov sa môžete pripraviť až o tisíce eur a v zahraničí aj o celé vozidlo. Preto ešte raz, kontrolujte si platnosť poistnej zmluvy.

S bezplatným online výpočtom PZP nemáte čo stratiť, iba získať.

Končíte s PZP? Urobte to jednoducho a rýchlo!

Prejdite k výhodnejšej ponujeVypovedanie zmluvy povinného zmluvného poistenia sa donedávna riadilo prísnejšími pravidlami. No novela zákona z minulého roka o niečo zjednodušila aj túto procedúru. Problematické boli predovšetkým dva prípady, a to poistenie po zániku pôvodného poistenia pre neplatenie poistného a zmeny poisťovne v priebehu poistenia u iného poskytovateľa.

V prvom prípade to donedávna fungovalo tak, že ak ste neplatili poistné včas a poisťovňa vám ho v zmysle zákona zrušila, vašou povinnosťou bolo nanovo sa poistiť u toho istého poskytovateľa ako doteraz. Toto opatrenie však v praxi spôsobovalo často krát len chaos a často neprehľadnú právnu situáciu. Problém bol v tom, že klient, ktorému takto zaniklo poistenie vozidla z dôvodu neplatenia, následne uzatvoril nové poistenie u inej poisťovne. Takáto zmluva však bola podľa zákona neplatná a teda pri spôsobení škodovej udalosti mu nebola nič platná a všetky výdavky tak ostali len na ňom. Novelizáciou zákona o PZP sa toto ustanovenie zrušilo a teda situácia konečne sprehľadnila.

V druhom prípade sa zo zákona vypustilo ustanovenie týkajúce sa uzatvorenia poistnej zmluvy na to isté poistné obdobie u iného poskytovateľa. Pôvodne sa štát obával viacnásobného poistenia zo strany klientov a jeho následného zneužitia. No časom sa zistilo, že je to úplne neopodstatnené. Dnes to teda znamená, že klient môže hocikedy zmeniť poskytovateľa povinného zmluvného poistenia a nemusí pritom čakať na ukončenie platnosti pôvodného PZP.

Ďalšie dôvody na zrušenie poistenie zodpovednosti

Existujú aj ďalšie dôvody na vypovedanie zmluvy PZP. O viacerých z nich si povieme viac v nasledujúcich riadkoch.

 • žiadosť o vypovedanie poistenia kvôli ukončeniu doby poistenia

Poistnú zmluvu uzatvára klient zväčša na jeden rok. Pokiaľ sa táto doba blíži k svojmu koncu, máte možnosť vymeniť poisťovňu za inú s lepšou ponukou. Takúto výpoveď poistenia by ste ale mali poisťovni doručiť s dostatočným predstihom, a to najneskôr 6 týždňov pred skončením doterajšej zmluvy.

 • žiadosť o zrušenie PZP na základe likvidácie vozidla

Pokiaľ dopravný prostriedok, ktorý ste mali poistený, či už ide o automobil, motocykel, prípojný vozík či iné špeciálne vozidlo, bol zničený pri dopravnej nehode alebo ste ho dali zošrotovať, máte taktiež právo a vlastne povinnosť zrušiť zmluvné poistenie. Takúto žiadosť o zrušenie PZP je potrebné doplniť o doklad, ktorý by dosvedčoval likvidáciu vozidla.

 • žiadosť o výpoveď PZP, keď vám bolo vozidlo odcudzené  

V prípade, že vám ukradnú vaše auto, čo najskôr o tom informujte nielen políciu, ale aj vašu poisťovňu. Ak by sa aj vaše vozidlo do pár hodín našlo, ale zlodeji by na ňom spôsobili škodu, v prípade nevypovedania poistnej zmluvy by ste niesli zodpovednosť vy ako klient. K žiadosti o vypovedanie pripojte následne aj doklad z policajnej správy o odcudzení vozidla.

 • žiadosť o vypovedanie poistky kvôli vyradeniu vozidla z evidencie

Niektorí vodiči sa starajú o svoje automobily celé roky, no čas sa podpíše pod každé z nich a tak po určitej dobe ho budú musieť dať pre nevyhovujúci technický stav vyradiť z evidencie. V tom momente majú taktiež nárok požiadať o zrušenie PZP, keďže toto vozidlo už ďalej nebudú využívať. K takejto žiadosti je potrebné pripojiť aj doklad o vyradenie vozidla z evidencie.

 • žiadosť o zrušenie PZP na základe darovania alebo predaja vozidla

Niektorí ľudia si z predaja ojazdených áut urobili vlastný biznis. Kúpia auto, opravia ho a následne ďalej predávajú. V každom prípade, v prípade predaja vášho automobilu by ste ho mali odhlásiť zo zmluvného poistenia. To isté platí v prípade, ak ste auto niekomu darovali. Nový majiteľ uzatvorí na dané auto novú poistku. V tomto prípade budete musieť vašu žiadosť o zrušenie PZP dokladovať kúpnopredajnou, resp. darovacou zmluvou.

 • žiadosť o výpoveď poistenia bez udania dôvodu

Žiadosť o vypovedanie zmluvy PZP môžete aj bez toho, aby ste to poisťovni nejako vysvetľovali. Jednoducho len požiadate o zrušenie. Nikomu nemusíte vysvetľovať, či je to preto, že ste našli lacnejšiu poistku alebo vám niekto z rodiny poskytne lepšie poistenie a pod. Rozhodnutie je len na vás.

Aj na rovnej ceste môže dôjsť k úrazuVzory výpovede

V dnešnej dobe si už nemusíte samy vypisovať takúto žiadosť o výpoveď PZP. Vzory jednotlivých výpovedí nájdete jednoducho na internete, napr. na stránke uzavripzp.sk. Na tejto stránke sa dozviete všetko podstatné o výpovedi zmluvného poistenia a samozrejme aj vzory výpovedí. Do týchto vzorov už len jednoducho doplníte potrebné údaje.

A ako by mala takáto žiadosť vôbec vyzerať? Na začiatok je potrebné uviesť informácie o majiteľovi vozidla, teda jeho meno a priezvisko, resp. názov firmy  a adresu trvalého pobytu, resp. sídlo spoločnosti. Ďalej samozrejme budú uvedené informácie o poistenom vozidle, jedná sa o továrenskú značku a evidenčné číslo vozidla. V predmete žiadosti by malo byť uvedené aj číslo poistnej zmluvy. Následne by ste mali napísať aspoň krátke vysvetlenie, prečo žiadate o zrušenie poistenia zodpovednosti. Taktiež udajte vaše číslo účtu, na ktoré vám poisťovňa pošle neprečerpané peniaze z poistky. Na záver by mala byť žiadosť datovaná a samozrejme vlastnoručne podpísaná.

Okrem toho existuje ešte niekoľko pravidiel, ktoré je potrebné dodržať. V prvom rade je potrebné, aby ste poistnú zmluvu vypovedali podľa platných podmienok vašej poisťovne. Ak rušíte zmluvu ku koncu poistného obdobia, mali by ste výpoveď podať minimálne 6 týždňov pred výročným dňom uzatvorenia PZP. Výpoveď musíte podať písomnou formou, a to osobne alebo poštou. Ak budete žiadosť posielať poštou, musíte rátať s dobou doručenia, takže tak urobte s dostatočným predstihom. A samozrejme posielajte doporučene, aby ste mali doklad o odoslaní žiadosti. Najistejšie ale je, ak žiadosť výpovede môžete zaniesť do pobočky poisťovne osobne. Aj v takom prípade si žiadajte od pracovníka poisťovne potvrdenie o donesení takejto žiadosti.

Ak vážne uvažujete nad zrušením vášho súčasného povinného zmluvného poistenia vozidla, odporúčame vám najprv urobiť si prehľad ponúk poisťovní pôsobiacich na slovenskom trhu. Ich ponuka je v súčasnosti dosť široká, poistenie ponúka spolu 11 poisťovní. Na uľahčenie vám odporúčame už vyššie zmienenú stránku uzavripzp.sk. Tá spolupracuje so všetkými poisťovňami. Rýchlo a jednoducho sa tu dostanete ku všetkým ponukám poistenia. Porovnáte si ich v pokoji domova a rozhodnete sa kedy len budete chcieť.

Pôžičky bez dokladovania príjmu a iných kritérií

Žiaden doklad o príjme? Nevadí!Potrebujete si požičať, ale zároveň sa potrebujete oslobodiť od niektorých podmienok, ktoré požaduje skoro každá spoločnosť? Ak hľadáte rýchle pôžičky bez dokladovania príjmu, tak ste tu správne a ešte správnejšie budete vtedy, ak si kliknete na odkaz. To, pre koho sú určené, kto ich ponúka, ako o nich požiadať, ale aj to, aké podmienky treba spĺňať, ak o nich máte záujem, si povieme práve v tomto článku.

Kto o nich môže požiadať?

O pôžičky bez dokladovania príjmu ihneď môže požiadať každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov a je právne spôsobilá. Môžete o nich požiadať, ak máte stále zamestnanie, ale aj keď ste bez zamestnania, na dôchodku, ak ste ženy na materskej, študenti či živnostníci. Keďže nepotrebujete dokazovať príjem, vaša pracovná realita by nemala mať veľký vplyv na schválenie žiadosti, hoci nie je vylúčené, že niektoré spoločnosti požadujú trvalé zamestnanie, hoci ho nemusíte nijako špeciálne dokazovať.

Kto ich ponúka?

Hneď zhurta vám povieme radšej, kto ich určite neponúka. Pôžičky bez dokladovania príjmu ihneď by ste márne hľadali vo všetkých bankových spoločnostiach, ktorým zákon prikazuje kontrolovať príjem, aby boli žiadosti posúdené objektívne. Takisto ide o bezpečnosť spoločnosti, ktorá si potrebuje byť istá, že peniaze sa jej prinavrátia. Preto príjmy kontrolujú aj niektoré nebankové spoločnosti. Niektoré hovoríme preto, lebo iné ešte stále túto vymoženosť ponúkajú. Ak máte nízke príjmy, prípadne také, ktoré nemožno dokladovať, potom by ste sa mali obrátiť na rýchle nebankové pôžičky bez dokladovania príjmu, ktoré získate najrýchlejšie jedine online.

Veľa nepotrebujete - stačí prístup k internetuNajrýchlejšie to ide online

Ak potrebujete peniaze za tejto podmienky rýchlo, o pôžičky bez dokladovania príjmu ihneď by ste mali žiadať rozhodne online. Osobne by ste možno aj zbytočne chodili po meste a hľadali jednotlivé kamenné pobočky, pretože je len veľmi zriedkavé, že nebankové spoločnosti takéto pobočky majú. Tým by ste zbytočne strácali svoj čas, ale aj financie, ktoré s časom súvisia.

Online pôžičky bez dokladovania príjmu vybavíte z domu a z hocakého iného miesta, kde sa nachádza prístup na internet. Požiadať môžete už aj z vášho telefónu a skoro ihneď sa dozviete, či je vaša žiadosť schválená alebo zamietnutá. Tým, že nemusíte nikam chodiť, ušetríte aj niekoľko eur. Ak viete, u koho správne žiadať, peniaze môžete mať na účte už do 10 minút od schválenia.

Možno ste sa dopočuli aj o tom, že rýchle pôžičky bez dokladovania príjmu sú dostupné aj cez sms. To však neznamená, že sú s online spôsobom porovnateľné. Sms poskytovatelia si vo väčšine prípadoch určujú vysoké poplatky za sprostredkovanie finančnej pomoci a takisto im trvá dlhšie aj samotné vyhodnocovanie žiadostí a odosielanie peňazí v prípade jej schválenia.

Podmienky

Ako iste viete, ak niekoho niečo žiadate, je potrebné, aby ste splnili vopred stanovené podmienky. Ak žiadate inštitúciu, dôležitosť splnenia požiadaviek je niekoľkonásobne vyššia. Hore sme sa už zmienili, že je nutné byť plnoletý.

Pracovné zaradenie nie je u niektorých poskytovateľov dôležité, no to by ste si mali u jednotlivých spoločností radšej sami overiť. Nie všetky totiž poskytujú peniaze nezamestnaným, dôchodcom či iným kategóriám, ktorých príjmy nepozostávajú z riadneho zamestnania.

Ďalej niektorí požadujú, aby ste mali čistý register dlžníkov, ktorý môže byť tiež dôvodom na to, aby vaša žiadosť nebola schválená. Z vašej strany je takisto potrebné rešpektovať dátumy splatnosti. V prípade vyššej sumy ich bude pravdepodobne viac a ich nerešpektovanie vám môže navýšiť úrok a zabezpečiť vám zápis v registri.

Veľkou výhodou je, že pri tomto produkte nemusíte dokazovať účel využitia žiadaných peňazí, hlavne vtedy, ak ide o nižšie sumy, čiže ich môžete použiť napr. na nejaké ojazdené auto alebo na doplatenie nového auta či kadejaký iný dôvod

Typy

To, že rýchle pôžičky bez dokladovania príjmu môžete získať skoro ihneď, sme vám už vyššie naznačili. Podľa toho, o aké sumy žiadate závisí aj doba toho, ako dlho sú vybavované. Vo všeobecnosti však platí, že sumy do 500 eur bývajú vybavené do 24 hodín a sumy nad toto číslo už môžu potrebovať od 7-14 dní. Ak ale potrebujete skresať aj z iných požiadaviek, pôžičky bez dokladovania príjmu ihneď môžete skombinovať s kategóriami bez registra, bez ručenia, bez založenia nehnuteľnosti atď.

Ak pôžičky bez dokladovania príjmu, o ktorých viac sa dozviete aj tu na internete, nie sú všetko, čo hľadáte a potrebujete ich aj vo variantoch bez registra, bez ručenia či bez založenia nehnuteľnosti, nezabúdajte na stránku, ktorá vám z tejto sféry ponúkne skutočne všetko, čo je na súčasnom trhu k dispozícii.