Končíte s PZP? Urobte to jednoducho a rýchlo!

Prejdite k výhodnejšej ponujeVypovedanie zmluvy povinného zmluvného poistenia sa donedávna riadilo prísnejšími pravidlami. No novela zákona z minulého roka o niečo zjednodušila aj túto procedúru. Problematické boli predovšetkým dva prípady, a to poistenie po zániku pôvodného poistenia pre neplatenie poistného a zmeny poisťovne v priebehu poistenia u iného poskytovateľa.

V prvom prípade to donedávna fungovalo tak, že ak ste neplatili poistné včas a poisťovňa vám ho v zmysle zákona zrušila, vašou povinnosťou bolo nanovo sa poistiť u toho istého poskytovateľa ako doteraz. Toto opatrenie však v praxi spôsobovalo často krát len chaos a často neprehľadnú právnu situáciu. Problém bol v tom, že klient, ktorému takto zaniklo poistenie vozidla z dôvodu neplatenia, následne uzatvoril nové poistenie u inej poisťovne. Takáto zmluva však bola podľa zákona neplatná a teda pri spôsobení škodovej udalosti mu nebola nič platná a všetky výdavky tak ostali len na ňom. Novelizáciou zákona o PZP sa toto ustanovenie zrušilo a teda situácia konečne sprehľadnila.

V druhom prípade sa zo zákona vypustilo ustanovenie týkajúce sa uzatvorenia poistnej zmluvy na to isté poistné obdobie u iného poskytovateľa. Pôvodne sa štát obával viacnásobného poistenia zo strany klientov a jeho následného zneužitia. No časom sa zistilo, že je to úplne neopodstatnené. Dnes to teda znamená, že klient môže hocikedy zmeniť poskytovateľa povinného zmluvného poistenia a nemusí pritom čakať na ukončenie platnosti pôvodného PZP.

Ďalšie dôvody na zrušenie poistenie zodpovednosti

Existujú aj ďalšie dôvody na vypovedanie zmluvy PZP. O viacerých z nich si povieme viac v nasledujúcich riadkoch.

  • žiadosť o vypovedanie poistenia kvôli ukončeniu doby poistenia

Poistnú zmluvu uzatvára klient zväčša na jeden rok. Pokiaľ sa táto doba blíži k svojmu koncu, máte možnosť vymeniť poisťovňu za inú s lepšou ponukou. Takúto výpoveď poistenia by ste ale mali poisťovni doručiť s dostatočným predstihom, a to najneskôr 6 týždňov pred skončením doterajšej zmluvy.

  • žiadosť o zrušenie PZP na základe likvidácie vozidla

Pokiaľ dopravný prostriedok, ktorý ste mali poistený, či už ide o automobil, motocykel, prípojný vozík či iné špeciálne vozidlo, bol zničený pri dopravnej nehode alebo ste ho dali zošrotovať, máte taktiež právo a vlastne povinnosť zrušiť zmluvné poistenie. Takúto žiadosť o zrušenie PZP je potrebné doplniť o doklad, ktorý by dosvedčoval likvidáciu vozidla.

  • žiadosť o výpoveď PZP, keď vám bolo vozidlo odcudzené  

V prípade, že vám ukradnú vaše auto, čo najskôr o tom informujte nielen políciu, ale aj vašu poisťovňu. Ak by sa aj vaše vozidlo do pár hodín našlo, ale zlodeji by na ňom spôsobili škodu, v prípade nevypovedania poistnej zmluvy by ste niesli zodpovednosť vy ako klient. K žiadosti o vypovedanie pripojte následne aj doklad z policajnej správy o odcudzení vozidla.

  • žiadosť o vypovedanie poistky kvôli vyradeniu vozidla z evidencie

Niektorí vodiči sa starajú o svoje automobily celé roky, no čas sa podpíše pod každé z nich a tak po určitej dobe ho budú musieť dať pre nevyhovujúci technický stav vyradiť z evidencie. V tom momente majú taktiež nárok požiadať o zrušenie PZP, keďže toto vozidlo už ďalej nebudú využívať. K takejto žiadosti je potrebné pripojiť aj doklad o vyradenie vozidla z evidencie.

  • žiadosť o zrušenie PZP na základe darovania alebo predaja vozidla

Niektorí ľudia si z predaja ojazdených áut urobili vlastný biznis. Kúpia auto, opravia ho a následne ďalej predávajú. V každom prípade, v prípade predaja vášho automobilu by ste ho mali odhlásiť zo zmluvného poistenia. To isté platí v prípade, ak ste auto niekomu darovali. Nový majiteľ uzatvorí na dané auto novú poistku. V tomto prípade budete musieť vašu žiadosť o zrušenie PZP dokladovať kúpnopredajnou, resp. darovacou zmluvou.

  • žiadosť o výpoveď poistenia bez udania dôvodu

Žiadosť o vypovedanie zmluvy PZP môžete aj bez toho, aby ste to poisťovni nejako vysvetľovali. Jednoducho len požiadate o zrušenie. Nikomu nemusíte vysvetľovať, či je to preto, že ste našli lacnejšiu poistku alebo vám niekto z rodiny poskytne lepšie poistenie a pod. Rozhodnutie je len na vás.

Aj na rovnej ceste môže dôjsť k úrazuVzory výpovede

V dnešnej dobe si už nemusíte samy vypisovať takúto žiadosť o výpoveď PZP. Vzory jednotlivých výpovedí nájdete jednoducho na internete, napr. na stránke uzavripzp.sk. Na tejto stránke sa dozviete všetko podstatné o výpovedi zmluvného poistenia a samozrejme aj vzory výpovedí. Do týchto vzorov už len jednoducho doplníte potrebné údaje.

A ako by mala takáto žiadosť vôbec vyzerať? Na začiatok je potrebné uviesť informácie o majiteľovi vozidla, teda jeho meno a priezvisko, resp. názov firmy  a adresu trvalého pobytu, resp. sídlo spoločnosti. Ďalej samozrejme budú uvedené informácie o poistenom vozidle, jedná sa o továrenskú značku a evidenčné číslo vozidla. V predmete žiadosti by malo byť uvedené aj číslo poistnej zmluvy. Následne by ste mali napísať aspoň krátke vysvetlenie, prečo žiadate o zrušenie poistenia zodpovednosti. Taktiež udajte vaše číslo účtu, na ktoré vám poisťovňa pošle neprečerpané peniaze z poistky. Na záver by mala byť žiadosť datovaná a samozrejme vlastnoručne podpísaná.

Okrem toho existuje ešte niekoľko pravidiel, ktoré je potrebné dodržať. V prvom rade je potrebné, aby ste poistnú zmluvu vypovedali podľa platných podmienok vašej poisťovne. Ak rušíte zmluvu ku koncu poistného obdobia, mali by ste výpoveď podať minimálne 6 týždňov pred výročným dňom uzatvorenia PZP. Výpoveď musíte podať písomnou formou, a to osobne alebo poštou. Ak budete žiadosť posielať poštou, musíte rátať s dobou doručenia, takže tak urobte s dostatočným predstihom. A samozrejme posielajte doporučene, aby ste mali doklad o odoslaní žiadosti. Najistejšie ale je, ak žiadosť výpovede môžete zaniesť do pobočky poisťovne osobne. Aj v takom prípade si žiadajte od pracovníka poisťovne potvrdenie o donesení takejto žiadosti.

Ak vážne uvažujete nad zrušením vášho súčasného povinného zmluvného poistenia vozidla, odporúčame vám najprv urobiť si prehľad ponúk poisťovní pôsobiacich na slovenskom trhu. Ich ponuka je v súčasnosti dosť široká, poistenie ponúka spolu 11 poisťovní. Na uľahčenie vám odporúčame už vyššie zmienenú stránku uzavripzp.sk. Tá spolupracuje so všetkými poisťovňami. Rýchlo a jednoducho sa tu dostanete ku všetkým ponukám poistenia. Porovnáte si ich v pokoji domova a rozhodnete sa kedy len budete chcieť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *